Share

Uitgraven van een bouwput t.b.v. een (prefab) kelder

Belangrijke zaken die een rol spelen bij aanleggen en uitgraven van kelders onder huizen zijn de grondwaterstand en de fundering. De grondwaterstand varieert in Nederland van 60 centimeter onder maaiveldniveau in polderlandschappen tot 25 meter diep in hoger gelegen gebieden. Als je in een gebied woont waar de grondwaterstand hoog is, dienen er extra maatregelen getroffen te worden, voordat je kunt gaan graven, zoals bronbemaling. Lees hierover meer in het artikel: opwaartse kracht grondwater. In hoger gelegen gebieden kun je dieper graven zonder grondwater tegen te komen, echter je dient wel rekening te houden met, met water verzadigde grond regelval. Dit betekent dat zowel de wanden als de vloer van de kelder waterdicht moeten zijn. Daarom gaan we op deze site uit van prefab kelders, die onder geconditioneerde omstandigheden gemaakt worden en geleverd worden met garantie op waterdichtheid.

 

Fundering

Huizen kunnen op twee manieren gefundeerd zijn, of 'op staal' of op palen. Zie bovenstaande afbeelding.

          

Op staal

'Op staal' heeft niets met staal te maken, maar is een vakterm voor een huis dat is gefundeerd op betonnen funderingsstroken die op het zand (vaste grond) rusten. Deze stroken dragen de last van het huis (zie afbeelding, situatie 1). Als je een kelder in een situatie als deze gaat uitgraven, moet je sowieso altijd tussen deze stroken graven. Ook kun je niet zomaar loodrecht naar beneden omdat het zand dan wegloopt onder de stroken en de fundering daarmee zijn draagkracht verliest.

 

Onderstromen

Om een diepere kelder te plaatsen dan de fundering diep is, dient de fundering naar een lager niveau gebracht te worden. Men noemt dit: onderstromen. Ook hierbij geldt dat als het grondwaterniveau hoger staat dat de uit te graven gat er eerst bronbemaling moet worden toegepast. Bij onderstromen wordt de fundering stukje bij beetje en om en om verlaagd. Dit is erg arbeidsintensief en daarmee veelal relatief duur. Er worden weer nieuwe betonstroken gestort en de ruimte tussen de oude en nieuwe funderingsstroken worden opgemetseld. (zie afbeelding, situatie 2). Laat je van te voren goed adviseren door een constructeur of iemand van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente en schakel een aannemer in (met een goede CAR verzekering).

 

Op palen 

Bij een fundering op palen is het van belang een constructeur in te schakelen om te beoordelen of er een kelder uitgegraven kan worden. De fundering van het huis rust hier middels een verbindingsbalk op palen die bv. 20 meter diep in de grond staan (zie afbeelding, situatie 3). Door de zijdruk die ontstaat door het afgraven, loop je risico dat de fundering inklapt omdat het 'verband'weg is.

 

Afkalving wanden bouwput

Afkalving ontstaat doordat het grondwater het zand aan de onderzijde van de wand wegspoelt, waardoor uiteindelijk de hele wand zal instorten. 

 Schuilkelder afkaving grondwater

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij onze eerste schuilkelder was het bekend dat de grondwaterstand ca 10 cm boven de onderzijde van de bouwput van de schuilkelder zou staan. Hierop heeft de aannemer i.o.m. met het grondverzet bedrijf besloten om de laatste 20 cm niet eerder uit te graven, totdat de schuilkelder in de takels van de kraan hing en direct geplaatst kon worden. Zodra de kraan gereed was om de schuilkelder te plaatsen, zijn de laatste 20 cm uitgegraven. Op de onderstaande foto is duidelijk te zien dat onderaan de linker wand het grondwater begint te lopen en het zand wegspoelt. Deze foto is gemaakt ca 5 min nadat de vloer afgegraven was. Als je te lang wacht spoelt er teveel zand weg en zal de wand instorten.

De bronbemaling zorgt er tevens voor dat de bouwput droog blijft. Let op: zodra de bronbemaling stopt herstelt het grondwater zich weer op het oude niveau.

 

                                                                                           Terug naar de homepage

Share
comments