Share

Opwaartse kracht grondwater

Wil je de schuilkelder ondergronds plaatsen, dan is de grondwaterstand een belangrijke factor om rekening mee te houden. Mocht je een te hoge grondwaterstand hebben, dan loop je meerdere risico’s

  • De bouwput niet droog, waardoor de vloer niet uitgevlakt kan worden voor het plaatsen van de schuilkelder
  • Er is kans op instorting van de wanden van de bouwput door afkalving door grondwater
  • Er bestaat een reële kans dat de schuilkelder gaat drijven en daarbij dwars door eventueel bovengelegen constructies drukt

De grondwaterstand van jouw bouwlocatie kun je vooraf opvragen bij de gemeente. De gemeente heeft de beschikking over de meetgegevens van het gemeentelijk grondwatermeetnet. Een gemeentelijk grondwatermeetnet bestaat uit grondwater peilpunten, peilbuizen genaamd. Deze peilbuizen zijn systematisch in een gebied geplaatst. De grondwaterstanden in de peilbuizen worden met een vastgestelde frequentie gemeten. De meetgegevens worden per peilbuis opgeslagen en zijn vervolgens te raadplegen. De verkregen (meerjarige) meetgegevens geven informatie over de fluctuatie van de grondwaterstand in het gebied. Weet dat de grondwaterstand zomers en ’s winters soms meer dan 1 m kan verschillen. Dus kijk niet alleen naar het grondwaterpeil op het moment van graven !

Als het grondwater hoger staat dan het bodem peil van de schuilkelder, dient er eerst bronbemaling, ook wel drainage genoemd, te worden toegepast. De bronbemaling zorgt ervoor dat tijdelijk het grondwater verlaagd wordt, zodat het bouwput voor de schuilkelder veilig en droog uitgraven kan worden, zonder gevaar op instorting van de wanden door het afkalving.

Het principe van bronbemaling (zie foto) is dat rondom de bouwput lange buizen in de grond worden geslagen die middels een ringleiding worden aangesloten op een grote pomp.

Deze pomp ontrekt het grondwater via de buizen waardoor het grondwater tijdelijk zal dalen. Voor het lozen van het grondwater wat weggepompt wordt, dient bij de gemeente een vergunning te worden aangevraagd Ook al loos je het in een nabijgelegen vijver, sloot of het riool. De kosten voor lozing vallen overigens wel mee.

Hou er overigens rekening mee dat de pompen tijdig geplaatst worden, het kan nl. maar zo 2 weken of langer duren voordat het grondwater dermate ver is gezakt, dat het veilig is om zonder risico te graven.

 

Opwaartsekracht berekenen

Bv. Een kelder van 360 cm breed, 780 cm lang en 260 cm hoog, heeft bij volledige onderdompeling een opwaartse kracht van: l x br x h in cm / 1000 = kg opwaartse kracht.

In dit geval: 360 x 780 x 260 = 73.008.000 / 1.000 = 73.008 kg opwaartse kracht !!

Bij een grondwaterstand van 1 meter is het nog steeds 28.080 kg !

 

Stekkenbakken

Mocht er inderdaad sprake zijn van een te hoge grondwaterstand en bestaat het potentiële gevaar van opdrijven, dan is dit eenvoudig op te lossen, door het aanstorten van stroken beton rondom de bodem van de schuilkelder. Om deze betonstroken rondom de kelder onlosmakelijk te verbinden aan de prefab schuilkelder is het van belang om zg. stekkenbakken tijdig mee te bestellen.

Stekkenbakken zijn meegestorte uitsparingen in de schuilkeldervloer, waarin aan de buitenzijde de wapening van de schuilkeldervloer (tijdelijk dubbel gevouwen) doorloopt.

Na plaatsing van de prefab schuilkelder in de bouwput, worden de metalen deksels van de stekkenbakken verwijderd en wordt de opgevouwen wapening naar buiten gevouwen, zodat deze meegestort kunnen worden in de betonstroken rondom de schuilkelder, waarmee deze stroken na uitharding 1 geheel vormen met de keldervloer.

Je kunt eenvoudig bereken hoe groot de opwaartse kracht is die het grondwater heeft. Hou voor de zekerheid een veiligheidsmarge van 1,5 of 2 aan.

Het is verstandig om de factoren: verkleving (het plakken van grond aan de schuilkelderwand), de grond onder een hoek van 45 graden, het gewicht de constructie die er bovenop staat en het gewicht van de inhoud van de schuilkelder niet mee. Deze factoren mag je formeel wel meetellen, maar hou deze als extra marge achter de hand in geval van extreme situaties. Je wil niet meemaken dat je schuilkelder naar boven komt drijven, want door zijn grote waterverplaatsing en sterke constructie kan hij overal doorheen drukken.

Over het algemeen worden deze stroken in het werk (ter plaatse) gestort, echter je kunt ze ook meebestellen af fabriek. Jouw prefab schuilkelder leverancier kan je hier alles over vertellen.

 

 

                                                                                           Terug naar de homepage

Share
comments