Share

Hoe bouw ik zelf een schuilkelder ?

Met een aantal eenvoudige en veelal relatief goedkope maatregelen kunt u de veiligheid in uw eigen huis of bedrijf aanzienlijk vergroten. Door simpelweg hierbij stil staan en even de tijd nemen voor aanvullende maatregelen.

Gaat u binnenkort een uitbouw realiseren of een tuinhuisje plaatsen? Denkt u er dan eens over na, of u hier wellicht een prefab schuilkelder onder gaat plaatsen.

Vaak wordt gedacht dat een kelder alleen gebouwd kan worden bij een nieuwbouw huis en dat het enorm kostbaar is. Beide stellingen zijn gelukkig niet juist. Een prefab kelder is er al vanaf € 2100,- (formaat standaard garage: ca. 3 x 6 m :  € 4900,-) is in de meeste gevallen eenvoudig te realiseren. Voor de toegang naar de kelder, kan een uitbouw, een tuinhuisje, een garage, schuur, een guesthouse of een waterdicht luik, een uitstekende plek zijn. Dit is dus ook achteraf eenvoudig te realiseren. Het plaatsen van een prefab betonnen kelder onder de grond (ze zijn overigens ook prima bovengronds te plaatsen), heeft een groot aantal voordelen.

Voordelen prefab kelder

 • Om te beginnen kost het je geen ruimte in de (voor, achter of zij-) tuin
 • Het telt niet mee voor je maximaal te bebouwen m2 van je kavel
 • Je hebt wel een bouwvergunning nodig (i.v.m. de constructie eisen), maar in principe kan deze niet geweigerd worden
 • Het zijn de goedkoopste kuub's (m3) van uw woning
 • In de grond optimale bescherming tegen dreigingen van buitenaf (explosies, straling, slechts 1 toegang e.d.)
 • Zomer en winter een constante temperatuur (ca 11-15 graden C)
 • Een prefabkelder kan, afhankelijk van de maat, veelal over de woning heen worden getild in de achtertuin
 • De kelder is een prima basis als een fundering om op verder te bouwen
 • Een prefab kelder is veelal snel te leveren, zelfs maatwerk, de levertijd bedraagt zo'n 3 a 4 weken
 • Een kelder is, met zijn inwendige kooiconstructie van gevlochten staal, een kooi van Faraday, die in Elektro Magnetische Straling / Pulsen (afhankelijk van maaswijdte van de wapening) kan weerstaan.

 

Waarom een zeecontainer niet geschikt is

Een zeecontainer lijkt op het eerste gezicht een goedkoop alternatief voor een betonnen kelder, echter niets is minder waar. Een zeecontainer is gebouwd voor transport over zee, deze is makkelijk stapelbaar en behoorlijk stevig. Echter om 2 belangrijke redenen is ze niet geschikt om in te graven:

 • De zeecontainer is gebouwd om grote druk op de 4 hoeken te kunnen doorstaan, waarop ze gestapeld kunnen worden. Echter de wanden en het plafond lijken stevig, maar zijn niet bestand tegen de druk van het omliggende zand, ze zullen hol gaan staan. Je kunt dit opvangen door bv gewapend beton rondom en bovenop de container te storten, maar goed dan kun je beter en goedkoper meteen een prefab kelder kopen.
 • De coating van een zeecontainer is niet bestand tegen het constant vochtig zijn in de grond en zal doorroesten, waardoor de constructie wordt aantast.

                          Zeecontainer niet geschikt

Verdere nadelen die een zeecontainer minder geschikt maken:

 • Het prijsverschil tussen een zeecontainer en een prefab kelder is gering
 • Het eigen gewicht van een zeecontainer is gering t.o.v. een prefab betonnen kelder, waardoor de kans op drijven bij hoge grondwaterstand iets is wat goed van tevoren uitgezocht moet worden (onderschat vooral niet de opwaartse kracht van water, ook niet bij een betonnen kelder)
 • De breedte van een zeecontainer (2.35 m) is net niet breed genoeg om praktisch en efficiënt in te kunnen delen als leefruimte

 

Er zijn natuurlijk ook een aantal zaken waar je wel rekening mee moet houden:

Graven

 • Het gat voor de kelder moet worden uitgegraven. Als er geen kraan achter het huis kan komen dan zijn er nog vele mogelijkheden om gemechaniseerd een gat te graven. Bv. door een minikraan in te zetten (past door een standaard deur), je kunt een graafmachine over het huis laten takelen. Hetzelfde geldt voor het afvoeren van zand: je kunt een container over het huis of schutting laten takelen, maar je kunt bv. ook een gemotoriseerde kruiwagen of transportband huren om het zand af te voeren.

Fundering

 • Je kunt normaal gesproken niet pal naast de fundering van de woning zomaar een gat graven. Daarmee zou het zand onder de fundering van jouw woning kunnen wegzakken wat scheurvorming in der gevel of erger kan veroorzaken. Ook hier zijn weer meerdere oplossingen mogelijk: Je kunt bv. eerst een damwand langs de fundering van de woning laten slaan. Dit voorkomt het wegzakken of wegspoelen van het zand onder jouw fundering. Je kunt de kelder iets verder van de woning af plaatsen, zolang je nog maar toegang houdt via een: uitbouw, bijgebouw (bv. garage, guesthouse e.d.) of bv. tuinhuisje.
 • Zie ook het artikel: Uitgraven kelder en fundering

Grondwater

 • De grondwaterstand is van belang. Het grondwater kan relatief ondiep al aanwezig zijn, bv. al op 1 meter diep. Dit kun je opvragen bij de gemeente, zij een kaart met de grondwaterstand. Waarom is dit van belang? Om 2 redenen: als het grondwater hoger staat dan de diepte die uitgegraven dient te worden dan zal tijdens het graven het zand aan de onderkant wegspoelen, waardoor de zijwanden van het gegraven gat zullen instorten en tevens loopt het gat vol met water, waardoor je de bodem van het gat niet op de juiste diepte en niet exact vlak kunt maken. De oplossing hiervoor is bronbemaling toepassen. Er worden dan een aantal pijpen in de grond geplaatst rondom het gat, waarop een pomp wordt aangesloten die al het water tijdelijk wegpompt. De kosten hiervoor bedragen zo'n € 500,- tot € 1000,- (is wel afhankelijk van de situatie). Een 2e punt is: een kelder is een waterdichte bak, die bij een te hoge grondwaterstand kan gaan drijven. En als dit gebeurt, komen er enorme krachten vrij. Dit wil je dus voorkomen. Dit is vrij eenvoudig op te lossen door aan de onderzijde van de keldervloer extra stroken beton mee te storten, waardoor het gewicht van de aarde die er bovenop ligt helpt om de kelder naar beneden te drukken en hem op z'n plaats te houden. Let op: om deze stroken (die veelal ter plaatse worden gestort) onlosmakelijk aan de kelder vast te maken, is het noodzakelijk om hier bij het bestellen van de kelder alvast rekening te houden, door stekkenbakken mee te bestellen. Veelal is dit echter niet noodzakelijk omdat er later ook een bouwwerk op[ de kelder komt te staan, waarvan het gewicht bovenop de kelder ook meetelt. Als dit aan de orde is, kun je tijdens de bouw van het bouwwerk bovenop de kelder, water in de kelder pompen om te voorkomen dat hij opdrijft.
 • Zie ook het artikel: Opwaartse kracht

 

Tips

Tip! Schakel ALTIJD een aannemer in die het plaatsen van de kelder voor zijn rekening neemt. Dit om mogelijke missers t.a.v. het constructieve deel te voorkomen.

Tip! Maak gebruik van de kennis van uw prefab kelder leverancier, voor hen is dit dagelijks werk. Ze kunnen goed adviseren over sparingen, eventuele versterkingen en vele ander opties die standaard mogelijk zijn. De vloeroppervlaktes van de standaard maten variëren tussen: 224 cm x 244 cm tot maar liefst: 360cm x 780 cm ! Is dit nog niet groot genoeg, vraag ook eens naar de 'niet standaard' maten (wel een meerprijs), maar er zijn bv. prefab kelders mogelijk tot 5 m x 12 m !

Tip! Maak foto's van de situatie voor de verbouwing, mocht er nadien sprake zijn van bv. scheurvorming, dan kan aangetoond worden dat dit voordien niet aan de orde was. Leg een voorpagina van een krant van die dag op de grond, maak hier 1 detail foto van er zorg dat hij in de serie foto's regelmatig (deels) in beeld komt. Hiermee heb je bewijs hebt dat de dag waarop de foto's zijn gemaakt in elk geval op of na de datum van de krant was.

Tip! Let op: eis dat uw aannemer een Constructie All-Risk (CAR)-verzekering afsluit voor uw project, waarmee u als de opdrachtgever verzekerd bent tegen eventuele ontstane schade tijdens de bouw. En eis hiervan een afschrift.

Tip! In deze tijd waar het niet ondenkbaar is dat een aannemer failliet gaat, is het ook niet onbelangrijk dat uw aannemer aangesloten is bij een garantie en waarborg fonds. Voor meer informatie zie deze link: http://www.eigenhuis.nl/juridisch/kopen/garantie-waarborg/ Let op: vraag altijd aan de bewuste instantie na of de aannemer nog steeds aangesloten is (een logo is eenvoudig te plaatsen op een website..).

Share
comments