Veiligheid staat voorop

Veiligheid staat voorop

Veiligheid voor jezelf en je naasten

Als potentiële dreigingen toenemen, wordt het hebben van een veilige schuilplaats steeds belangrijker. Door allerlei ontwikkelingen in de hedendaagse maatschappij komen de bedreigingen letterlijk en figuurlijk steeds dichterbij. Het is belangrijk dat je jezelf en uw naasten ten alle tijden kunt beschermen. Deze veiligheid kunt je aanzienlijk vergroten door het hebben van een eigen (schuil)kelder.

Waarom zou je zélf een schuilkelder willen bezitten? Het antwoord is vrij eenvoudig: de overheid heeft tegenwoordig geen schuilkelder faciliteiten voor de burgerbevolking.

Als je voorbereid wil zijn, dan dien je dus zelf voor een eigen veiligheidsruimte of schuilkelder te zorgen. Deze site richt zich daarom vooral op het zelf bouwen van een schuilkelder. We gaan hierbij uit van een prefab betonnen kelder, omdat deze goed betaalbaar is, een lange levensduur heeft en vele goed bruikbare eigenschappen kent, waarover in de andere artikelen meer. Een schuilkelder of een safe room, is een veiligheidsruimte, die op het meest basale niveau, niet veel meer is dan een versterkte doos met een goed afsluitbare opening.

Zie een schuilkelder / safe room als een kluis voor mensen. Dit kan uiteenlopen van eenvoudige kamer met een versterkte deur, tot aan mini-forten die hun bewoners te beschermen tegen biologische en nucleaire aanvallen, orkanen, tornado's en het binnendringen van de ruimte. Dit kan variëren van een sober ingerichte vertrek tot een high-end safe room, ingericht met de meest geavanceerde technieken en materialen.

Op deze site richten we ons vooral op de meest basale voorzieningen, met de mogelijkheid om zoveel mogelijk zelf te doen en daarmee de kosten aanzienlijk te beperken. Hierdoor komt deze voorziening binnen het bereik van de meeste mensen. Bijkomend voordeel is dat de te bouwen schuilkelder in 'vredestrijd' multifunctioneel inzetbaar is. Uitgangspunt is dat een schuilkelder van het formaat standaard garage (3 x 6 m), incl. de meest basale voorzieningen, met wat zelfwerkzaamheid te realiseren moet zijn binnen een budget vanaf zo'n € 5.000 tot € 10.000, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse en het niveau van de voorzieningen.