Bouwkundige zaken schuilkelder

Bouwkundige aspecten

Bouwkundige zaken

Bij het bouwen van een schuilkelder of saferoom komen vanzelf allerlei bouwkundige zaken aan de orde. Het is handig om dit op voorhand allemaal op een rij te zetten, zodat het hele project goed overzien kan worden. Dit maakt dat je de juiste keuzes kunt maken, wat extra belangrijk is, omdat de veelal beperkte ruimte een multifunctionele kamer wordt. Bepaal vooraf wat de beste plaats is voor: de hoofdtoegang,waar de nooduitgang komt en wat de meest economische plaats is voor de trap, waardoor er zoveel mogelijk nuttige ruimte overblijft. Bepaal de beste plaats voor voorzieningen als bv.: toilet, spoelbak, keukenblok met kookvoorziening, bedden, zitruimte, voorraad ruimte (eten, drinken, ontspanning en zelfverdediging) technische apparatuur als: eventuele luchtzuivering, stroomvoorziening (aggregaat, omvormer zonnepanelen, accu's, groepenkast), afvoerwater pomp, verwarming e.d. Maar ook voor de aan en afvoerleidingen voor water, ventilatie, stroom, gas, rookgasafvoer e.d. Afhankelijk van de verwachte maximale verblijfsduur en de hoeveelheid personen, zal de grootte van de prefab betonnen kelder toenemen. Er zijn inmiddels al prefab kelders met een vloeroppervlakte van 5 m x 12 m ! Omdat er relatief veel zaken in dezelfde beperkte ruimte moeten, is het bv. handig als de bedden, tafels en stoelen opklapbaar zijn. Denk ook vooral in meerdere niveau's, zoals bv. 3 stapelbedden boven elkaar. Daarnaast is het van belang dat je verschillende compartimenten hebt of kunt creëren, met name wanneer je een langere periode met meerdere mensen in een kleine ruimte moet zitten. Hiermee kun je onnodige irritatie en stress voorkomen.

Toegang tot de schuilkelder of saferoom

Naast een stevige basis met een prefab betonnen constructie (Schuilkelder of Saferoom), is een goed afsluitbare toegang van belang. Hiervoor bestaan vele mogelijkheden. Van eenvoudige stalen deuren, fraaie niet als veiligheidsdeur herkenbare deuren tot kluisdeuren. Bij veiligheidsdeuren heb je keus uit vele eigenschappen, zoals: Inbraakveiligheid, brandwerendheid, rook/gas/geur/vloeistof dichtheid, geluidsisolerend, warmte isolerend, kogelwerend en design. Deze eigenschappen kennen verschillende normen / classificaties van beveiliging. Het is daarom van belang om de toegangsdeur met zorg te selecteren en deze eigenschappen af te stemmen op de te verwachten potentiële dreiging. Tevens is het van groot belang, dat de deur onlosmakelijk verbonden is met de hoofdconstructie. Tip! Hou rekening bij het bestellen van de betonnen box, dat de sparing voor de deur exact overeenkomt met de inbouwmaten van de gekozen deur. Hoe exacter de maatvoering, hoe steviger de constructie. Een optie kan zijn om de toegang te verbergen achter bv een wegklapbare boekenkast. Zie de principe tekening rechtsboven van een wegklapbare boekenkast.

Nooduitgang

Het gat voor de kelder moet worden uitgegraven. Als er geen kraan achter het huis kan komen dan zijn er nog vele mogelijkheden om gemechaniseerd een gat te graven. Bv. door een minikraan in te zetten (past door een standaard deur), je kunt een graafmachine over het huis laten takelen. Hetzelfde geldt voor het afvoeren van zand: je kunt een container over het huis of schutting laten takelen, maar je kunt bv. ook een gemotoriseerde kruiwagen of transportband huren om het zand af te voeren.

Bepaal ook waar je een nooduitgang kunt creeren. Dit hoeft niet per se een kant en klare extra gang naar buiten, maar dit zou bv. een voorgeslepen gat in de keldermuur kunnen zijn, welke pas (in geval dat de normale ingang geblokkeerd is) uitgegraven wordt. Zorg dat je wel gereedschap (hamer, beitel en schep) hebt om de nooduitgang vrij te maken en een gang te kunnen graven. Het liefst op een plek waar je geen leidingen/riolering tegen komt.

Luchttoevoer

Te beginnen met schone lucht / zuurstof: de toevoer hiervan dient verzekerd te zijn. Dit kan middels een ventilatie schacht maar bv. ook via een geavanceerd luchtreinigingssysteem. Zonder ventilatie dient aan iedere persoon 25 m3 inhoud (ca 10 m2 vloeroppervlakte) worden toegewezen, om voldoende voldoende zuurstof te hebben voor ongeveer vijf uur (i.v.m. kooldioxide opbouw). Frisse lucht bevat normaliter 20,6% zuurstof. Onder de 20% word je duf en richting 19% moet je je echt zorgen gaan maken. Ventilatie is dus het devies. Helemaal gevaarlijk wordt het als er slecht werkende verbrandingsapparaten staan die koolmonoxide (CO) produceren. Koolmonoxide is een sluipmoordenaar. Als je je suf begint te voelen in aanwezigheid van CO is het te laat. Je bent dan niet of nauwelijks meer in staat om nog actie te ondernemen.

Onderstaande tekst is met dank aan "Prepperbunker" van www.preppers.nl:

Een van de belangrijkste gevaren van het verblijven in een afgesloten ruimte is kooldioxide (CO2). Als je ademt, verbruikt je zuurstof en geef je CO2 terug in de lucht. Als het CO2 gehalte in de lucht te hoog is, dan binden die deeltjes zich in je bloed aan de 'dragers' die zuurstof moeten transporteren waardoor je onvoldoende zuurstof inneemt. Als het gehalte CO2 te hoog wordt,ga je simpelweg dood. Saferooms of bunkers hebben veelal 3 'modes', sommigen zelfs meer:

o Luchtventilatie vanuit buiten. Verse buitenlucht wordt vermengd met circulatielucht van binnen. De buitenlucht wordt doorgaans in deze mode alleen basaal gefilterd.

o Luchtventilatie met filterunits. Filters kunnen in eerste instantie absoluutfilters zijn (waar deeltjes groter dan de afmeting van het membaam simpelweg niet doorheen kunnen). Dit houdt fall-out en e.d. al grotendeels tegen. Filters kunnen daarnaast ook bestaan uit units waarbij strijdgassen en andere chemische stoffen worden gefilterd door deze te binden aan één of andere stof in het filter.

o Luchtcirculatie zonder lucht van buiten. In dat geval kun je slechts een bepaalde tijd 'toe'. Deze mode gebruik je als je op het hoogtepunt van een gasaanval zit, om niet je filters onnodig snel te belasten/gebruiken. Luxe saferooms of bunkers hebben voorzieningen waarbij bij deze interne circulatiemode zuivere zuurstof in de luchtcirculatie wordt geblazen.

Overdruk

Het is dus van belang dat je met kleppen de bron van de luchttoevoer kunt kiezen en dat de andere bronnen luchtdicht worden afgesloten. Het is noodzaak dat er geen vervuilde lucht van buiten naar binnen kan komen via kleine lekkages. Daarom is het van belang om een pomp te hebben ,die voor een kleine overdruk zorgt in de schuilkelder. Mochten er kleine lekkages zijn, dan lekt er tenminste schone lucht van binnen naar buiten, i.p.v. vervuilde lucht van buiten naar binnen.