Bunker of schuilkelder

Bunker of schuilkelder

wat is het verschil?

Om te beginnen, wat is een bunker en wat is een schuilkelder en waarin zit het verschil ?

Bunker

Een bunker is een militair verdedigings-werk dat een zekere mate van bescherming biedt tegen beschietingen en bombardementen.
Het betreft een zelfstandig, klein verdedigingswerk dat meestal gebouwd is van dik gewapend beton.
Bunkers hebben meestal een enkelvoudige functie zoals geschutsopstelling, commandopost of schuilplaats. Een bunker steekt vaak deels boven de grond uit ten behoeve van het verdedigingsgeschut en/of toegang.
De term bunker komt uit het Engels (ook het Duitse gelijkluidende woord) en werd voor het eerst in Nederland gebruikt in de Tweede Wereldoorlog.

Bunkers zijn vooral bekend als de grote betonnen kolossen, maar ze werden in veel verschillende afmetingen en met veel verschillende materialen gebouwd. Bunkers kenmerken zich door het gebruik van gewapend beton. Deze zijn uitgevoerd met muren en daken van 2 tot 3,5 meter dik gewapend beton.

Echter de hedendaagse 'bunker buster' raketten dringen moeiteloos door deze dikke betonnen muren, waarmee de klassieke betonnen bunker grotendeels heeft afgedaan als verdedigingswerk voor de huidige oorlogsvoering.

Zie op de 'high speed' foto boven het artikel hoe een hedendaagse raket (Bunker Buster Devine Thunderbolt) dwars door een serie betonnen wanden gaat en er vervolgens nog volledig in tact (enkel zonder z'n stabilisatie vinnen) er uit komt. Kort na de exit uit de muur volgt de 2e explosieve lading die de inhoud van ruimte achter de muur volledig vernietigd.

Schuilkelder

Een schuilkelder bevindt zicht altijd ondergronds, zoals het woord 'kelder' al aangeeft.
Doordat de kelder zich ondergronds bevindt, beschermt dit o.a. vooral tegen de enorme drukgolf die zich bovengronds verplaatst bij zware explosies.

Een schuilkelder is een kelder om de bevolking te beschermen tegen een luchtaanval en andere soorten van gevaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn op beperkte schaal schuilkelders gebouwd om de bevolking te beschermen tegen Duitse luchtaanvallen.

Na de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland vooral schuilkelders gebouwd tijdens de Koude_Oorlog uit angst voor mogelijke aanvallen. Deze atoomschuilkelderswaren bestand zijn tegen nucleaire Fall-out die volgt op een aanval met kernwapens. Bv. bij de aanleg van veel metrostations in Amsterdam en Rotterdam is destijds een atoomschuilkelder in- of aangebouwd.
Officieel zijn er in Nederland geen openbare schuilkelders meer. Halverwege de jaren tachtig, na afloop van de Koude Oorlog, zette het ministerie van Binnenlandse Zaken een streep onder het schuilkelderbeleid. De bestaande schuilkelders hebben andere bestemmingen gekregen, zijn gesloopt of niet langer onderhouden waardoor ze inmiddels onbruikbaar zijn geworden.

Bovenstaand betekent dat als je jezelf toch beschermd wil weten, in geval van oorlog, chaos of andere dreigingen, dat je zelf moet zorgen voor jouw eigen voorzieningen.

Het bouwen van een 'bunker' heeft als particulier weinig zin, zolang je zelf geen militair strategisch object bent.
Mocht je dichtbij een belangrijk militair strategisch object wonen, zoals bv een kern- of elektriciteitscentrale, hoofdverdeelstation voor gas of militaire basis e.d., dan kan het van belang zijn een extra zware uitvoering van een prefab kelder te bestellen (minder kans op lekkage bij inslagen dichtbij).
Echter de beste bescherming biedt het feit dat de schuilkelder zich onder het maaiveld niveau bevindt.

Deze site gaat dus enkel over het zelf bouwen van een Schuilkelder en wat daar allemaal bij komt kijken.