Stroomuitval door EMP

Stroomuitval door EMP

Stroomuitval door Electro Magnetic Pulse

Een Elektro Magnetische Puls (EMP) kan op grote schaal ontstaan door zonnevlammen/stormen (zoals in 1859 en recenter in 1989) of door een zeer zware (atoom of waterstof)bom die op grote hoogte (ca 150 km) tot ontploffing wordt gebracht. Deze elektromagnetische puls die hierbij vrij komt, wekt in alle geleiders zulke hoge stromen op, dat deze hierdoor vernietigd worden. Dit geldt niet alleen voor elektriciteitskabels maar ook voor alle elektronica. Na een grote EMP zal alle elektronica zijn vernietigd, tenzij speciaal tegen EMP beschermd.
Mocht je twijfelen aan bovenstaand verhaal, kijk dan een naar het volgende filmpje: waar de voormalig directeur van de CIA: Jim Woolsey (onder Bill Clinton), al in 2013 hiervoor waarschuwt.
In maart 1989 veroorzaakte een kleinere zonnestorm de grootste elektriciteitsuitval in de geschiedenis in de Canadese provincie Quebec. Omdat Quebec voor het grootste deel op het slecht geleidende Canadese Rotsschild ligt, piekten de stromen in de kabels, waardoor transformatoren doorbrandden en miljoenen mensen zonder stroom kwamen te zitten. Ook satellieten kwamen in de problemen.

Na EMP

De auto's zullen niet werken, de verkeerslichten niet, er komt geen water meer uit de kraan en ook het gas wordt niet meer geleverd. Meer dan de helft van het werkende bevolking woont in steden en zij zullen hun stad moeten verlaten om op zoek te gaan naar water en voedsel: de meest primaire levensbehoeftes. Radio’s zullen niet meer werken, de mensen zijn niet in staat zijn om thuis water te krijgen om bv. te kunnen koken, wassen of de toiletten door te spoelen.
De meeste mensen zijn zo gewend aan elektriciteit dat ze gewoon zullen wachten in de overtuiging dat de overheid de stroom binnen een paar dagen wel zal herstellen.
Wanneer de stroom uitvalt, zullen heel veel zaken stoppen. Bv. vrachtwagens kunnen niet langer tanken en kunnen daardoor niet langer winkels bevoorraden, waardoor er in de lokale winkels al heel snel geen voedsel meer zal zijn. De meeste huizen, supermarkten en winkels hebben voor ongeveer drie dagen voedselvoorraad, dus mensen moeten al snel hun huizen verlaten om water en voedsel te vinden. Veel mensen zullen roofzuchtig worden en alles doen om te overleven.
Er zullen grote  files van mensen ontstaan op zoek naar water en voedsel. De mensen zullen alleen in staat zijn om de steden te voet of per fiets te verlaten en het zal niet veilig zijn om te reizen.
Reizen op spierkracht vergt aanzienlijke hoeveelheden schoon drinkwater en de mensen zullen niet weten waar naar toe te gaan. Mensen zullen zich onder valse voorwendselen proberen zich toegang te verschaffen tot voedsel voorraden, door zich bv. voor te doen als politie of overheidsfunctionarissen.
Nationale, provinciale en lokale overheden, ziekenhuizen en artsen zullen overweldigd worden met hulpvragen. Mensen zullen gewapende bendes vormen om middelen te verkrijgen om te overleven.
De woningen van de rijken zullen als eerste doelwit vormen, omdat zij door de overlevenden zullen worden ingeschat als potentiële hulpbronnen voor  voedsel, water, brandstof, goud, zilver, antibiotica, enz.
Een goede verdediging zou kunnen zijn door bv. het huis eruit te laten zien alsof het al is achtergelaten of al geplunderd is.
Mensen die energie onafhankelijk zijn, door bv. zonnepanelen met accu’s, zullen gordijnen moeten gebruiken om alle ramen 's nachts te kunnen blinderen, om niet alsnog een duidelijk doelwit te geworden.
Kleine gemeenschappen zullen waarschijnlijk barrières instellen om zichzelf te isoleren van de “boze” buitenwereld te controleren en hun beperkte middelen intern te distribueren. Mensen zullen moeten nieuwe vaardigheden moeten ontwikkelen om in leven te blijven. Mensen die over medische vaardigheden beschikken zullen deze vaardigheden soms moeten verbergen om te voorkomen dat ze ontvoerd worden door mensen die hun familieleden gered willen zien. Medicijnen als bv. antibiotica zullen meer geld waard worden omdat de productie stil valt.
Door slechte hygiëne, geen werkende riolering, geen vuilnis ophaaldienst, gebrek aan gezond eten en vitamines, zal de bevolking moeten vechten tegen cholera, dysenterie, en hongersnood.