Wat is een Panic room of een Safe room

Panic Room / safe room

Bovengrondse veiligheidsruimte

Een Panic Room (paniek kamer) ook wel safe room genoemd, is een veilige (bovengrondse) plek in je huis waar je in geval van acute dreigingen kunt verblijven (bv. als iemand je huis binnendringt), bedoeld voor een korte periode (max. 48 uur), totdat de dreiging voorbij is of er hulp van buiten komt.

Het grote verschil met een schuilkelder is, dat een schuilkelder bedoeld is voor een langer verblijf met zelfredzaamheid en bescherming biedt tegen veelal extremere dreigingen.

Een panic room moet een snel toegankelijke ruimte zijn, veelal centraal in de woning. Omdat ongewenste dreigingen meestal vanaf de begane grond komen, is een panic room meestal gesitueerd op een hoger gelegen verdieping. Het kan eventueel ook worden ingericht en uitgerust voor een verblijf van meerdere dagen, als de kans op hulp van buitenaf klein is of als deze naar verwachting lang zal duren. De grootte van de ruimte wordt bepaald door hoeveel mensen deze ruimte moeten kunnen gebruiken, in combinatie met de lengte van het verblijf.

Veelal is een panicroom niet veel meer dan een kamer met een versterkte toegangsdeur en communicatie middelen op hulp van buitenaf in te kunnen roepen. In een meest simpele vorm zou een badkamer op de 1e verdieping (met een verstevigde deur en dito hang en sluitwerk) al een prima begin kunnen zijn.

Zorg dat je communicatie middelen ter beschikking hebt. dit kan variëren van: een vlag uit het raam met HELP erop, een sirene, flitslicht, schreeuwen uit het raam, tot een (altijd opgeladen) mobiele telefoon. In een ruimte zonder ventilatie dient aan iedere persoon 25 m3 inhoud (ca 10 m2 vloeroppervlakte) worden toegewezen, om voldoende voldoende zuurstof te hebben voor ongeveer vijf uur (i.v.m. kooldioxide opbouw).

Wat is belangrijk:
De panic room dient de te verwachten dreiging te kunnen doorstaan. Het is dus belangrijk te weten tegen welke potentiële dreigingen de panicroom bestand moet zijn.
Belangrijk is ook dat je kunt waarnemen of de dreiging nog aanwezig is en wanneer het eventueel veilig is om de panic room te kunnen verlaten.
Je moet kunnen communiceren om hulp van buitenaf in te kunnen roepen.