Zelf een schuilkelder bouwen

Hoe bouw ik zelf een schuilkelder?

Met een aantal eenvoudige en veelal relatief goedkope maatregelen kunt u de veiligheid in uw eigen huis of bedrijf aanzienlijk vergroten. Door simpelweg hierbij stil staan en even de tijd nemen voor aanvullende maatregelen. Gaat u binnenkort een uitbouw realiseren of een tuinhuisje plaatsen? Overweegt u dan eens, of u hier wellicht een prefab (schuil)kelder onder gaat plaatsen. Een prefab kelder kan uitstekend dienen als fundering om verder op te bouwen. Vaak wordt gedacht dat een kelder alleen gebouwd kan worden bij een nieuwbouw huis en dat het enorm kostbaar is. Beide stellingen zijn gelukkig niet juist. Een prefab kelder is er al vanaf € 2100,- (formaat standaard garage: ca. 3 x 6 m :  € 4900,-) is in de meeste gevallen eenvoudig te realiseren. Voor de toegang naar de kelder, kan een uitbouw, een tuinhuisje, een garage, schuur, speciaal entree gebouw (1 x 2 m) of een waterdicht luik, een uitstekende plek zijn. Dit is dus ook achteraf eenvoudig te realiseren.

Het plaatsen van een prefab kelder

Ook het plaatsen van een kelder kan relatief simpel, zolang er een kraan in de buurt kan komen. Als er zich in de draaicirkel tussen de vrachtwagen met de prefab kelder en het keldergat geen al te grote obstakels bevinden, zou je in principe een prefab kelder kunnen plaatsen.
Houd rekening met een draaicirkel bij een standaard kraan van max. 10 m, gemeten vanuit hart van de kraan. Mocht dit niet voldoende zijn dan kun je een zwaardere kraan inzetten.
Dus binnen die draaicirkel moet hij de kelder van de vrachtwagen kunnen pakken en de kelder in het gat laten zakken (zie tekening).
Het e.e.a. is afhankelijk van de afmetingen/gewicht van de kelder en het type kraan. Soms kan een kelder zelfs over een huis of garage worden getild, om een kelder bv. in en achtertuin te plaatsen.
Daarnaast kan een kelder overigens net zo goed aan de voorzijde van de woning geplaatst worden, zolang je maar een toegang kunt realiseren.

Voordelen prefab kelder

 • Om te beginnen kost het geen ruimte in de (voor, achter of zij-) tuin
 • Het telt niet mee voor je maximaal te bebouwen m2 van de kavel
 • Je hebt wel een bouwvergunning nodig (i.v.m. de constructie eisen), maar in principe kan deze niet geweigerd worden
 • Het zijn de goedkoopste kuubs (m3) van de woning
 • Plaatsing binnen 1 dag
 • In de grond optimale bescherming tegen dreigingen van buitenaf (explosies, straling, slechts 1 toegang e.d.)
 • Zomer en winter een constante temparatuur (ca 11-15 graden C)
 • Een prefabkelder kan, afhankelijk van de maat, veelal over de woning heen worden getild in de achtertuin
 • De kelder is een prima basis als een fundering om op verder te bouwen
 • Een prefab kelder is veelal snel te leveren, zelfs maatwerk, de levertijd bedraagt zo'n 3 a 4 weken
 • Een kelder is, met zijn inwendige kooiconstructie van gevlochten staal, een kooi van Faraday, die een Electro Magnetische Straling / Pulsen (afhankelijk van maaswijdte van de wapening en kracht van de EMP) kan afzwakken.

Er zijn natuurlijk ook een aantal zaken waar je wel rekening mee moet houden:


Graven

 • Het gat voor de kelder moet worden uitgegraven. Als er geen kraan achter het huis kan komen dan zijn er nog vele mogelijkheden om toch gemechaniseerd een gat te graven. Bv. door een minikraan in te zetten (past door een standaard loopdeur), je kunt een graafmachine over het huis/garage/schuur/schutting heen laten takelen. Hetzelfde geldt voor het afvoeren van zand: je kunt een container over het huis of schuitting laten takelen, maar je kunt bv. ook een gemotoriseerde kruiwagen of transportband huren om het zand af te voeren naar de openbare weg.

Fundering

 • Je kunt normaal gesproken niet pal naast de fundering van de woning zomaar een gat graven. Daarmee zou het zand onder de fundering van jouw woning kunnen wegzakken wat scheurvorming in der gevel of erger kan veroorzaken. Ook hier zijn weer meerdere oplossingen mogelijk: Je kunt bv. eerst een damwand langs de fundering van de woning laten slaan. Dit voorkomt het wegzakken of wegspoelen van het zand onder jouw fundering. Je kunt de kelder iets verder van de woning af plaatsen, zolang je nog maar toegang houdt via een: uitbouw, bijgebouw (bv. garage, guesthouse e.d.) of bv. tuinhuisje.
 • Zie ook het artikel: Uitgraven kelder en fundering

Grondwater

 • De grondwater stand is van wezenlijk belang. Het grondwater kan relatief ondiep al aanwezig zijn, bv. al op 1 meter diep. Dit kun je opvragen bij de gemeente, zij een kaart met de grondwaterstand. Waarom is dit van belang? Om 2 redenen: als het grondwater hoger staat dan de diepte die uitgegraven dient te worden dan zal tijdens het graven het zand aan de onderkant wegspoelen, waardoor de zijwanden van het gegraven gat zullen instorten en tevens loopt het gat vol met water, waardoor je de bodem van het gat niet op de juiste diepte en niet exact vlak kunt maken. De oplossing hiervoor is bronbemaling toepassen. Er worden dan een aantal pijpen in de grond geplaatst rondom het gat, waarop een pomp wordt aangesloten die al het water tijdelijk wegpompt. De kosten hiervoor bedragen zo'n € 500,- tot € 1000,- (is wel afhankelijk van de situatie). Een 2e punt is: een kelder is een waterdichte bak, die bij een te hoge grondwaterstand kan gaan drijven. En als dit gebeurt, komen er enorme krachten vrij. Dit wil je dus voorkomen. Dit is vrij eenvoudig op te lossen door aan de onderzijde van de keldervloer extra stroken beton mee te storten, waardoor het gewicht van de aarde die er bovenop ligt helpt om de kelder naar beneden te drukken en hem op z'n plaats te houden. Let op: om deze stroken (die veelal ter plaatse worden gestort) onlosmakelijk aan de kelder vast te maken, is het noodzakelijk om hier bij het bestellen van de kelder alvast rekening te houden, door stekkenbakken mee te bestellen. Veelal is dit echter niet noodzakelijk omdat er later ook een bouwwerk op[ de kelder komt te staan, waarvan het gewicht bovenop de kelder ook meetelt. Als dit aan de orde is, kun je tijdens de bouw van het bouwwerk bovenop de kelder, water in de kelder pompen om te voorkomen dat hij opdrijft.
 • Zie ook het artikel: Opwaartse kracht
 

Tips

Tip! Schakel ALTIJD een aannemer in die het plaatsen van de kelder voor zijn rekening neemt. Dit om mogelijke missers t.a.v. het constructieve deel te voorkomen.
Tip! Maak gebruik van de kennis van uw prefab kelder leverancier, voor hen is dit dagelijks werk. Ze kunnen goed adviseren over sparingen, evetuele versterkingen en vele ander opties die standaard mogelijk zijn. De vloeroppervlaktes van de standaard maten varieren tussen: 224 cm x 244 cm tot maar liefst: 360cm x 780 cm ! Is dit nog niet groot genoeg, vraag ook eens naar de 'niet standaard' maten (wel een meerprijs), maar er zijn bv. prefab kelders mogelijk tot 5 m x 12 m !
Tip! Maak foto's van de situatie voor de verbouwing, mocht er nadien sprake zijn van bv. scheurvorming, dan kan aangetoond worden dat dit voordien niet aan de orde was. Leg een voorpagina van een krant van die dag op de grond, maak hier 1 detail foto van er zorg dat hij in de serie foto's regelmatig (deels) in beeld komt. Hiermee heb je bewijs hebt dat de dag waarop de foto's zijn gemaakt in elk geval op of na de datum van de krant was.
Tip! Let op: eis dat uw aannemer een Constructie All-Risk (CAR)-verzekering afsluit voor uw project, waarmee u als de opdrachtgever verzekert bent tegen eventuele onstane schade tijdens de bouw. En eis hiervan een afschrift.
Tip! Het is niet ondenkbaar is dat een aannemer failliet gaat, het is daarom ook belangrijk dat uw aannemer aangesloten is bij een garantie en waarborg fonds. Voor meer informatie zie deze link: http://www.eigenhuis.nl/juridisch/kopen/garantie-waarborg/ Let op: vraag altijd aan de bewuste instantie na of de aannemer nog steeds aangesloten is (een logo is eenvoudig te plaatsen op een website..).